Naše služby

Centrum UPrint 3D vám nabízí profesionální služby 3D tisku i 3D skenování. Neváhejte využít našeho odborného poradenství a účinné podpory projektů aditivní výroby.

3D tisk na míru vašim potřebám

Potřebujete rychle a dostupně vyrobit model či funkční prototyp, tvarově unikátní součástku, několik kusů výrobku, náhradní díl jako přesnou kopii toho existujícího? Univerzitní pracoviště UPrint 3D s pestrým zázemím 3D tiskových technologií je zde právě pro vás:

 • Nabízíme profesionální 3D tisk ze široké škály materiálů – od termoplastů, fotopolymerů, kompozitů přes papír až po kovy.
 • Navrhneme vám nejvhodnější materiál s optimálními vlastnostmi pro daný účel.
 • Pomůžeme přizpůsobit váš model pro 3D tisk.
 • Zhotovíme přesný 3D model existující předlohy díky 3D skenování.
Ref-Kovový_nosník-VÚB01
Unitrap-termoplasty

Aditivní výroba (3D tisk) efektivně doplňuje tradiční výrobní metody, jako jsou obrábění, odlévání či například vstřikování do forem. Vyniká zejména při malosériové výrobě, realizaci prototypů napříč průmyslovými odvětvími, včetně strojírenství, automobilového a leteckém průmyslu. Své místo si 3D tisk upevňuje také v průmyslovém designu, navrhování spotřebního zboží, lékařství, umění, hobby či marketingu.

V průmyslu se aditivní výroba objevila před více než třiceti lety, jde o zralou technologii. Díky stále lepší dostupnosti a rozšiřujícím se možnostem dnes nachází stále širší uplatnění a stává se výraznou součástí iniciativy Průmysl 4.0. Na rozdíl od zažitých výrobních technologií 3D tisk přináší značnou časovou úsporu, umožňuje navrhovat a realizovat složité organické tvary a rychle testovat postupné optimalizace vašeho výrobku.

Přesné optické 3D skenování

Kromě široké nabídky služeb 3D tisku nabízíme také skenování s využitím profesionálních optických zařízení ATOS Core a ScanGO!. S jejich pomocí vám vytvoříme přesný a velmi detailní trojrozměrný model fyzické, menší až středně velké předlohy (součásti, prototypu, makety, plastiky apod.), který můžete dále použít k 3D tisku, kontrole rozměrové přesnosti výrobku, reverznímu inženýrství, rychlé tvorbě odvozených prototypů či třeba digitalizaci vědeckých nebo uměleckých sbírek.

UPrint3D-3D-skener-Atos-Core

Technologie:

optické 3D skenování

Ideální pro:

získání detailního geometrického 3D modelu předlohy

Odvětví:

strojírenství a konstrukce, automobilový a letecký průmysl, průmyslový design, navrhování spotřebního zboží, lékařství, archeologie, umění, hobby, marketing a další

Velikost předlohy:

max. 200 × 150 mm²

Rozlišení:

80 µm

3D skener:

GOM ATOS Core 5M, ScanGO!

Dodání (obvykle):

do 3 pracovních dnů

Náš tip:

optické 3D skenování, nedestruktivní metoda získávání přesné trojrozměrné reprezentace skutečné předlohy, dokáže ušetřit nemalé náklady – třeba při inspekci výroby nebo přípravě modelu existujícího výrobku, ke kterému již nemáte dokumentaci

Fuel-3D-skener

Pro tvarově jednodušší objekty, kde potřebujete sken i s plnobarevnou texturou povrchu, nabízíme doplňkové fotogrammetrické skenování se zařízením Scanify. Je vhodné pro snímání objektů s jednoduchými tvary a méně členitými povrchy.

Poradíme vám, jak efektivně využít 3D technologií

Zajímá vás, jak u vašeho projektu či v rámci podnikání účinně využít moderních technologií, včetně možností 3D tisku a 3D skenování? Neváhejte a obraťte se na náš tým specialistů.

Rádi vám poradíme:

 • jakou zvolit technologii 3D tisku,
 • který materiál vybrat s ohledem na požadované vlastnosti výtisku,
 • jak připravit a předat 3D model pro aditivní výrobu,
 • jak získat přesná 3D data s pomocí skenování a kde je využít.

Díky zázemí Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého vám dokážeme pomoci také s dotacemi na výzkum a vývoj, získáváním inovačních voucherů či s ochranou průmyslového vlastnictví.

VTP_UP-porada

Podporujeme a pomáháme chránit vaše inovativní projekty

Centrum aditivní výroby UPrint 3D je nedílnou součástí Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, díky čemuž vám dokážeme nabídnout také efektivní pomoc při:

 • získávání inovačních voucherů,
 • ochraně průmyslového a duševního vlastnictví,
 • zakázkovém výzkumu a měření
 • pronájmu kapacity výpočetního serveru pro numerické simulace.

Nezapomeňte na ochranu duševního vlastnictví

Díky dlouholetým praktickým zkušenostem (nejen) z oblastí univerzitního výzkumu a vývoje vám nabízíme konzultace ke konkrétním krokům zvyšujícím ochranu vašeho průmyslového vlastnictví. Tyto prostředky nehmotného charakteru totiž mohou zásadním způsobem zvyšovat vaši konkurenceschopnost na trhu a mají často přímý dopad na úspěšnost vašeho podnikání. Chcete-li posílit jejich ochranu, rádi vám s tím pomůžeme.

Využijte výhod Inovačních voucherů

Spolupráce univerzitních pracovišť – včetně centra UPrint 3D – s komerční sférou probíhá nejčastěji prostřednictvím zakázkového výzkumu. Ten může být finančně podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím tzv. Inovačních voucherů, které podporují spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami. Spoluprací se zde rozumí nákup specifických služeb – třeba 3D tisku či 3D skenování – dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhají-li zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele či firmy.

Využití nejmodernějších 3D technologií pro podporu rychlejších a úspěšnějších inovací se přímo nabízí. Zde najdete další praktické informace.

UPrint_3D

Neváhejte a objednejte si 3D tisk, 3D skenování či konzultaci v našem olomouckém centru UPrint 3D!