Tiskneme pro hrad Bouzov historické pečeti a hradní klíč

Zachovat cenné historické předměty dalším generacím pomohou odborníci z UPrint 3D Univerzity Palackého na hradě Bouzov. Prostřednictvím 3D skenování vyrobí na 3D tiskárně pečeti z 15. století a vytisknou historické klíče od hradu. Ve spolupráci se studenty vznikne na Bouzově i nový model hradu.
„Kromě tisku duplikátů historických artefaktů v našem 3D centru, které je největší na Moravě, jsme se se zástupci hradu Bouzov domluvili na výrobě zvětšenin, které umožní návštěvníkům se s historickými předměty blíže seznámit nebo se jich dokonce dotknout. Zároveň se studenti naší univerzity budou podílet na modelování historické podoby hradu před velkou přestavbou na počátku 20. století. Díky tomu představí historický vývoj hradu široké veřejnosti,“ uvedla Hana Kubičková, vedoucí univerzitního centra UPrint 3D.
Zástupci Pedagogické fakulty univerzity vidí možnosti spolupráce s Bouzovem a dalšími hrady po celé republice i v didaktických oborech, v oblasti muzejní a galerijní pedagogiky, regionálních dějin, dějin umění nebo i v oblasti cestovního ruchu. „Naši studenti z Pedagogické fakulty mohou být nápomocní především v tvorbě metodických listů a didaktických textů pro návštěvníky hradů z řad žáků základních a středních škol. Pro ně mohou na míru připravit zábavné a informačně zajímavé hradní prohlídky,“ uvádí Filip Auinger z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který spolupráci s hradem Bouzov inicioval. Zajímavým příspěvkem k edukaci návštěvníků by mohly být rovněž speciální didaktické exponáty, jejichž návrhům se již nyní v rámci své vysokoškolské přípravy věnují studenti muzejní a galerijní pedagogiky. „Tento druh spolupráce mezi studenty a konkrétně s hradem Bouzov bude na Pedagogické fakultě koordinovat Andrea Nováková. Věříme, že zájem mezi studenty bude veliký,“ dodává.
Iniciativu ze strany Univerzity Palackého vítá i kastelánka hradu Bouzov Zuzana Šulcová. „Chceme našim návštěvníkům nabízet novinky a poskytovat atraktivní služby. Partnerství s Univerzitou Palackého si vážíme a těšíme se na vzájemně obohacující spolupráci,“ dodává.