Odborníci z UPrint 3D prezentovali na konferenci v Praze

V úterý 6. června představila univerzitní centrum UPrint 3D na konferenci v Praze vedoucí centra Hana Kubičková. Konference s názvem 3D tisk ve výrobě se věnovala jak českému prostředí 3D tisku, tak otázkám výroby 3D prototypů nebo autorskoprávním aspektům 3D tisku.

Hana Kubičková z UPrint 3D centra Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci účastníkům představila mýty a realitu 3D tisku. Konferenci pořádalo sdružení Licensing Executive Society.